Проект аз цех за кори за баница – с. Беловец, общ. Кубрат

Проект за цех за кори за баница е архитектурен проект на производствена сграда, изпълнен от МСК Проект в село Беловец, община Кубрат. Цехът е едноетажна сграда със стоманена носеща конструкция, а проектът за изграждането взема предвид всички изисквания, засягащи дейността на този тип предприятия. Разгънатата застроена площ на цеха е 810 м2.