Проектиране на търговски комплекс – град Кубрат

Проектиране на търговски комплекс

Търговски комплекс

Проектиране на търговски комплекс Босмит от МСК Проект ЕООД

Проектиране на търговски комплекс Босмит в град Кубрат е поръчка възложена на МСК Проект ЕООД от ЕТ БОСМИТ – Виолетка Димитрова и е изготвен от арх. Мартин Обрешков. Той е проект за преустройство на вече съществуващо двузално кино. Допълнително към комплекса са включени междинна плоча и пристройка.

Проектирането на търговския комплекс БОСМИТ в град Кубрат е изпълнен по всички правила за строеж на едноетажна търговска сграда с отделни помещения, разгъната застроена площ 1600 м2 и стоманобетонова конструкция.