Проект за супермаркет Босмит от МСК Проект

Проектът за супермаркет Босмит в град Кубрат е възложен на МСК Проект от ЕТ БОСМИТ – Виолетка Димитрова. Изпълнен е според нормите за изграждане на търговска сграда, с един етаж и стоманобетонова конструкция.