Проектиране на силозно стопанство в гр. Разград

Силозно стопанство в Разград

Силозно стопанство в Разград

МСК Проект ЕООД е проектант на силозно стопанство в град Разград като част от основната дейност на фирмата – изработване на архитектурни проекти за промишлени и селскостопански постройки.

Силозите са проектирани за специфично съхранение на голямо количество продукти, оборудвани са с вентилационна система и система за термоконтрол. С техническата част на проекта се заема инж. Вангелов, а проектът е възложен на МСК Проект от СЕМПЕ 2 ЕООД. Силозите са обемни, изградени върху бетонен фундамент.

Материалът, използван за силозите, е поцинкова стомана върху метална конструкция. При проектирането са взети под внимание всички изисквания за конструкциите и за безопасността.