Силозно стопанство, село Острово – проектантска фирма МСК Проект

Проектантска фирма МСК Проект ЕООД е създала силозното стопанство в село Острово, съобразявайки архитектурната си дейност с индивидуалните нужди на клиента по отношение на обем и функционалност на обекта.

Силозно стопанство в с. Острово

Силозно стопанство в с. Острово

Възложител на проекта за изграждането на силозното стопанство в село Острово е фирма Агросем ООД, а за техническата част на проекта отговаря инж. Калин Караджов. Под внимание са взети спецификата на терена, разположението спрямо съседните сгради и изискванията, които за конструиране и безопасност, които трябва да се спазват по европейските норми.

Силозите в силозното стопанство в село Острово са проектирани от поцинкована стомана с бетонен фундамент и са предназначени за съхранение на големи количества продукти.