Проектиране на силозно стопанство – гр. Кубрат

МСК Проект ЕООД е проектирал силозното стопанство в град Кубрат като част от дейността си по създаването на архитектурни проекти за селскостопански сгради и постройки.

Възложител на проекта за изработване на силозно стопанство в град Кубрат е Златен клас ООД, а за техническия проект отговаря инж. Калин Караджов. Към проекта за всяко стопанство се подхожда индивидуално, като МСК Проект взема предвид спецификата на терена, отстоянието от съседните сгради и изискванията на инвеститора. Силозите са изградени от поцинкована стомана с антикорозионно покритие.