Сграда на общината в Кубрат

Сграда на общината в Кубрат

общинска сграда в град Кубрат

Сградата на общината в Кубрат, чийто дизайн е изготвен от МСК Проект, е административна. Фирмата изготвя и проекта за построяването на сградата, като възложител е самата община.

Сградата е двуетажна, масивна и има изграден подземен паркинг. При изготвянето му са изпълнени всички стандарти и изисквания, изградена е и рампа за инвалидни колички за хора с увреждания.