Преустройство и реконструкция на почивна база в жилищна сграда с ресторант- КК Шкорпиловци

жилищна сграда с ресторант - КК Шкорпиловци

жилищна сграда с ресторант – КК Шкорпиловци

МСК Проект извършва и проекти за преустройство на сгради, не само за тяхното изграждане. Един такъв проект е реконструкцията на почивна база КК Шкорпиловци, която включва надстройка на жилищна сграда със стоманобетонова конструкция. Преустройството, включено в проекта за КК Шкорпиловци, включва надстрояване на вече съществуваща жилищна сграда с ресторант.

Сградата е с РЗП 4800 м2. Възложител на проекта е АВЕСТА ГРУП, а архитект – арх. Мартин Обрешков.