Преустройство и пристрояване на кино – гр. Кубрат

Преустройство и пристрояване на  кино (двузално) в търговски комплекс – гр. Кубрат от МСК Проект ЕООД