Проект за предприятие за преработка на мляко на Маклер комерс

проект за предприятие за преработка на мляко Маклер Комепс

предприятие за преработка на мляко Маклер Комепс

Проект за предприятие за преработка на мляко възложен на МСК Проект ЕООД

Проект за предприятие за преработка на мляко на Маклер комерс е възложен на МСК Проект ЕООД, а изградения и действащ обект се намира в село Брестовене, община Завет.

Производствената сграда е едноетажна, масивна конструкция и е проектирана съобразно нормативните изисквания, които трябва да се имат предвид при строежа на производствени предприятия за преработка на мляко.

Пространството около сградата позволява свободен достъп на транспортни средства и камиони.

Производствен корпус и хладилна база на Маклер комерс

обект на Маклер Комерс

обект на Маклер Комерс

Проектът на производствения корпус и хладилната база на Маклер комерс включва два хладилни склада със стоманена конструкция, издържани според изискванията за строеж на този тип сгради.