Мандра за преработка на мляко – с. Мъдрево, общ. Кубрат

Мандра за преработка на мляко до 15т. /ден – с. Мъдрево, общ. Кубрат от проектантска фирма МСК Проект ЕООД.