Проектиране на кравеферма в село Севар

проектиране на  кравеферма в село Севар

кравеферма в село Севар

Проектиране на кравеферма о МСК Проект ЕООД с краварници, доилно, навес и торова лагуна

Проектиране на кравеферма о МСК Проект ЕООД с краварници, доилно, навес и торова лагуна е една от множеството проектантски услуги, изпълнени от МСК Проект на територията на България.

Кравефермата в село Севар е проектирана и изградена изградена на обща застроена площ от 8 000 м2 от МСК Проект ЕООД. Включва общо десет сгради – краварници, доилно помещение, навес за селскостопанска техника и инвентар, торова лагуна. Всички сгради имат стоманена носеща конструкция, съобразена със спецификата на този тип сгради и изискванията, които те трябва да покриват.

Краварник за 300 крави

Краварник за 300 крави

Краварник за 300 крави

Краварникът в село Севар има РЗС 8 000м2 и включва масивни халета от стоманобетон. В проекта на кравефермата се обръща внимание на материалите, с които се изгражда краварника и се вземат предвид указаните в наредбите условия за помещенията, с които трябва да разполагат животните.

Краварник за малки теленца

Проектиране на краварник за малки теленца

Краварник за малки теленца

Възложител на проектирането на кравефермата и проекта за изграждането на краварници в село Севар е ЕТ Асотекс. В краварника за малки теленца е изградено масивно стоманобетонно хале, с разделения и приспособления за хранене.

Краварник за подрастващи телета

Краварникът за подрастващи телета е част от проектирането на кравеферма в Севар от РМС Проект и има стоманена носеща конструкция, а проектът му за изпълнение включва изграждането на всички участъци, според указаните изисквания за този тип сгради.

Навес за селскостопанска техника и инвентар
Навес за селскостопанска техника

Навес за селскостопанска техника

Проектът на кравефермата в село Севар включва и изграждането на навес за селскостопанска техника и инвентар, който има стоманена носеща конструкция.