Проектиране на кооперативен пазар – град Кубрат

МСК Проект ЕООД е с основна дейност проектиране на промишлени и административни сгради и строителни конструкции, а проектирането на кооперативен пазар в град Кубрат е само част от изпълнените проекти на фирмата.

Архитект на проекта за кооперативния пазар в град Кубрат е арх. Елга Бонева. В него се включват 13 индивидуални магазина, които са свързани редово и имат разгъната застроена площ от 720 м2. Магазините са едноетажни, напълно изградени според своето предназначение.