Ферма за отглеждане на бройлери – гр. Завет – МСК Проект

Хале във ферма за отглеждане на бройлери

Хале за отглеждане на бройлери

МСК Проект има опит и в проектите за друг тип производствени сгради – птицеферми. Ферма за отглеждане на бройлери в град Завет е възложена като проект от страна на Авис ЕООД. Проектът включва изграждане на халета, в които да се отглеждат пилетата. Халетата имат стоманена носеща конструкция и разгъната застроена площ 1600 м2.

Проектът за ферма за отглеждане на бройлери включва изграждането на халетата по начин, който да отговаря на всички изисквания, засягащи производствената дейност на предприятието.