Дневен център за деца и възрастни – с. Самуил

Проектът за Дневния център за деца и възрастни в село Самуил е възложен на МСК Проект от община Самуил. Архитектът на проекта е арх. Веселин Краишников. Сградата е ново строителство, изградена със стоманобетонова носеща конструкция. Разполага с два етажа, дограма и орнаменти от камък в основата.