Проектиране на търговски комплекс – град Кубрат

Търговски комплекс в Кубрат

Проектиране на търговски комплекс Босмит от МСК Проект ЕООД Проектиране на търговски комплекс Босмит в град Кубрат е поръчка възложена на МСК Проект ЕООД от ЕТ БОСМИТ – Виолетка Димитрова и е изготвен от арх. Мартин Обрешков. Той е проект за преустройство на вече съществуващо двузално кино. Допълнително към комплекса са включени междинна плоча и […]