Проектиране на бизнес център в град Кубрат

бизнес център в град Кубрат

Проектирането на бизнес център в град Кубрат е извършено от фирма МСК Проект ЕООД. Архитект на проекта е арх. Мартин Обрешков. Сградата е ново строителство, проектирана на два етажа с РЗП 1100 м2. Конструкцията е стоманобетонен скелет и е предназначена за търговска дейност с отделни помещения за магазини.

Проектиране на кооперативен пазар – град Кубрат

кооперативен пазар - град Кубрат

МСК Проект ЕООД е с основна дейност проектиране на промишлени и административни сгради и строителни конструкции, а проектирането на кооперативен пазар в град Кубрат е само част от изпълнените проекти на фирмата. Архитект на проекта за кооперативния пазар в град Кубрат е арх. Елга Бонева. В него се включват 13 индивидуални магазина, които са свързани […]

Архитектурен проект за магазин за промишлени стоки в град Кубрат

магазин за промишлени стоки в град Кубрат

Архитектурният проект за магазин за промишлени стоки в град Кубрат е възложен на МСК Проект от ЕТ Иве – Ивелин Пешев. Има обща застроена площ от 900 м2 и две халета със стоманена носеща конструкция. Към магазина са включени още автосервиз и автомивка.

Проект за супермаркет Босмит от МСК Проект

супермаркет Босмит

Проектът за супермаркет Босмит в град Кубрат е възложен на МСК Проект от ЕТ БОСМИТ – Виолетка Димитрова. Изпълнен е според нормите за изграждане на търговска сграда, с един етаж и стоманобетонова конструкция.

Проектиране на кравеферма в село Севар

кравеферма в село Севар

Проектиране на кравеферма о МСК Проект ЕООД с краварници, доилно, навес и торова лагуна Проектиране на кравеферма о МСК Проект ЕООД с краварници, доилно, навес и торова лагуна е една от множеството проектантски услуги, изпълнени от МСК Проект на територията на България. Кравефермата в село Севар е проектирана и изградена изградена на обща застроена площ […]

Проект аз цех за кори за баница – с. Беловец, общ. Кубрат

Цех за кори за баница

Проект за цех за кори за баница е архитектурен проект на производствена сграда, изпълнен от МСК Проект в село Беловец, община Кубрат. Цехът е едноетажна сграда със стоманена носеща конструкция, а проектът за изграждането взема предвид всички изисквания, засягащи дейността на този тип предприятия. Разгънатата застроена площ на цеха е 810 м2.

Проект за асфалтова база – с. Зафирово

асфалтова база

Проект за асфалтова база в село Зафирово, община Главиница е изпълнен от проектантска фирма МСК Проект ЕООД. Той е за нулев цикъл – фундаменти за съоръжения по технически проект на фирма Марини, възложен от Пътперфект – Т, гр. Силистра. Включва изпълнение на специфичните изисквания за строеж на подобен тип съоръжения.

Ферма за отглеждане на бройлери – гр. Завет – МСК Проект

Ферма за за отглеждане на бройлери

МСК Проект има опит и в проектите за друг тип производствени сгради – птицеферми. Ферма за отглеждане на бройлери в град Завет е възложена като проект от страна на Авис ЕООД. Проектът включва изграждане на халета, в които да се отглеждат пилетата. Халетата имат стоманена носеща конструкция и разгъната застроена площ 1600 м2. Проектът за […]

Проект за предприятие за преработка на мляко на Маклер комерс

предприятие за преработка на мляко

Проект за предприятие за преработка на мляко възложен на МСК Проект ЕООД Проект за предприятие за преработка на мляко на Маклер комерс е възложен на МСК Проект ЕООД, а изградения и действащ обект се намира в село Брестовене, община Завет. Производствената сграда е едноетажна, масивна конструкция и е проектирана съобразно нормативните изисквания, които трябва да […]