Проект за бензиностанция Голдън флойд, гр. Кубрат

бензиностанция Голдън флойд

МСК Проект изготвя проекта за построяването на бензиностанция Голдън Флойд в град Кубрат съобразно спецификата на този тип постройки и покрива всички изисквания за пожароустойчивост, в зависимост от това предвидена ли е търговска дейност или не. Бензиностанция Голдън Флойд е едноетажна, изпълнена в бяло и синьо, с две бензинови колонки.

Проект на бензиностанция – гр. Завет

бензиностанция - гр. Завет

Проектът на бензиностанцията в град Завет е изпълнен от фирма МСК Проект ЕООД и включва изграждане на едноетажна сграда, две бензинови колонки и тотем. Изградена е според нормите, които трябва да се покрият при строителството на подобни сгради.

Проектиране на бензиностанция – с. Севар, общ.Кубрат

бензиностанция - с. Севар

Проектиране на бензиностанция в село Севар, община Кубрат от МСК Проект ЕООД е поръчка, която включва изграждането на едноетажна сграда, козирка с метална конструкция, място за бензиноколонки. Дизайнът отговаря напълно на функционалността на сградата според нейното предназначение.

Бензиностанция от МСК Проект ЕООД в с. Острово

Бензиностанция в с. Острово

Проектът на бензиностанция от МСК Проект ЕООД в село Острово, община Завет включва конструкция от стоманобетон, характерната за този тип постройки едноетажна сграда, отговаряща на изискванията за пожароустойчивост, зелена площ около бензиностанцията, тотем с цените на горивата и две бензиноколонки.