Сграда на общината в Кубрат

общината в град Кубрат

Сградата на общината в Кубрат, чийто дизайн е изготвен от МСК Проект, е административна. Фирмата изготвя и проекта за построяването на сградата, като възложител е самата община. Сградата е двуетажна, масивна и има изграден подземен паркинг. При изготвянето му са изпълнени всички стандарти и изисквания, изградена е и рампа за инвалидни колички за хора с […]

Административна сграда с магазини – гр. Кубрат

Административна сграда с магазини

Административната сграда с магазини, проектирана от МСК Проект, се намира в град Кубрат и е с РЗП 600 м2. Има два етажа и стоманобетонова конструкция. Изградена е по проект, възложен от ЕТ Мъдър. По предназначение е административна, като разполага и с помещения за магазини. Архитект по проекта е арх. Мартин Обрешков. Двуетажната административна сграда в […]

Административна сграда на Маклер комерс

Бизнес сграда на Маклер комерс

МСК Проект изготвя проекта за административната сграда на млекопреработвателното предприятие Маклер Комерс ЕООД в село Брестовене, община Завет. Сградата е на три етажа с носеща стоманобетонова конструкция и РЗП 1110 м2. Дизайнът е модерен и изчистен, съобразен с дейността на предприятието и включва логото на фирмата, което е поставено над главния вход. Архитект на проекта […]

Дневен център за деца и възрастни – с. Самуил

Дневен център - с. Самуил

Проектът за Дневния център за деца и възрастни в село Самуил е възложен на МСК Проект от община Самуил. Архитектът на проекта е арх. Веселин Краишников. Сградата е ново строителство, изградена със стоманобетонова носеща конструкция. Разполага с два етажа, дограма и орнаменти от камък в основата.