Проектиране на бизнес център в град Кубрат

бизнес център в град Кубрат

Проектирането на бизнес център в град Кубрат е извършено от фирма МСК Проект ЕООД. Архитект на проекта е арх. Мартин Обрешков. Сградата е ново строителство, проектирана на два етажа с РЗП 1100 м2. Конструкцията е стоманобетонен скелет и е предназначена за търговска дейност с отделни помещения за магазини.

Проектиране на кооперативен пазар – град Кубрат

кооперативен пазар - град Кубрат

МСК Проект ЕООД е с основна дейност проектиране на промишлени и административни сгради и строителни конструкции, а проектирането на кооперативен пазар в град Кубрат е само част от изпълнените проекти на фирмата. Архитект на проекта за кооперативния пазар в град Кубрат е арх. Елга Бонева. В него се включват 13 индивидуални магазина, които са свързани […]

Архитектурен проект за магазин за промишлени стоки в град Кубрат

магазин за промишлени стоки в град Кубрат

Архитектурният проект за магазин за промишлени стоки в град Кубрат е възложен на МСК Проект от ЕТ Иве – Ивелин Пешев. Има обща застроена площ от 900 м2 и две халета със стоманена носеща конструкция. Към магазина са включени още автосервиз и автомивка.

Проект за супермаркет Босмит от МСК Проект

супермаркет Босмит

Проектът за супермаркет Босмит в град Кубрат е възложен на МСК Проект от ЕТ БОСМИТ – Виолетка Димитрова. Изпълнен е според нормите за изграждане на търговска сграда, с един етаж и стоманобетонова конструкция.

Проектиране на силозно стопанство в гр. Разград

Силозно стопанство в гр. Разград

МСК Проект ЕООД е проектант на силозно стопанство в град Разград като част от основната дейност на фирмата – изработване на архитектурни проекти за промишлени и селскостопански постройки. Силозите са проектирани за специфично съхранение на голямо количество продукти, оборудвани са с вентилационна система и система за термоконтрол. С техническата част на проекта се заема инж. […]

Жилищна сграда с офиси – гр. Кубрат

Жилищна сграда - гр. Кубрат

Проектът за жилищната сграда е възложен на МСК Проект от ИНССТРОЙ ЕООД и е изпълнен от арх. Мартин Обрешков. Заедно с жилищната сграда, която е пететажна, проектът включва и изграждане на пространства за офиси и магазини на партерно ниво. Сградата е с РЗП 1600 м2 и стоманобетонова конструкция.

Жилищна сграда с магазини – гр.Кубрат

Жилищна сграда с магазини

Възложител на проекта за жилищната сграда е Кимтекс ЕООД. Към жилищната сграда са проектирани и пространства за магазини за извършване на търговска дейност. Сградата е ново строителство, масивна, с четири етажа и РЗП 1500м2. Проектът е изготвен от арх. Мартин Обрешков.

Жилищна сграда с офиси и магазини – гр. Разград

Жилищна сграда - гр. Разград

Проектът на жилищната сграда в град Разград включва изграждане на пететажна сграда, плюс офиси и магазини на ниво партер. Сградата има също подземен паркинг и е ново строителство. Проектът е извършен от арх. Тоня Тихолова – Пенева и е възложен от ТИС ООД.

Преустройство и реконструкция на почивна база в жилищна сграда с ресторант- КК Шкорпиловци

жилищна сграда с ресторант - КК Шкорпиловци

МСК Проект извършва и проекти за преустройство на сгради, не само за тяхното изграждане. Един такъв проект е реконструкцията на почивна база КК Шкорпиловци, която включва надстройка на жилищна сграда със стоманобетонова конструкция. Преустройството, включено в проекта за КК Шкорпиловци, включва надстрояване на вече съществуваща жилищна сграда с ресторант. Сградата е с РЗП 4800 м2. […]