Проект на бензиностанция – гр. Завет

Проектът на бензиностанцията в град Завет е изпълнен от фирма МСК Проект ЕООД и включва изграждане на едноетажна сграда, две бензинови колонки и тотем. Изградена е според нормите, които трябва да се покрият при строителството на подобни сгради.