Бензиностанция от МСК Проект ЕООД в с. Острово

Проектът на бензиностанция от МСК Проект ЕООД в село Острово, община Завет включва конструкция от стоманобетон, характерната за този тип постройки едноетажна сграда, отговаряща на изискванията за пожароустойчивост, зелена площ около бензиностанцията, тотем с цените на горивата и две бензиноколонки.