Проект за бензиностанция Голдън флойд, гр. Кубрат

МСК Проект изготвя проекта за построяването на бензиностанция Голдън Флойд в град Кубрат съобразно спецификата на този тип постройки и покрива всички изисквания за пожароустойчивост, в зависимост от това предвидена ли е търговска дейност или не.

Бензиностанция Голдън Флойд е едноетажна, изпълнена в бяло и синьо, с две бензинови колонки.