Проект за асфалтова база – с. Зафирово

Проект за асфалтова база в село Зафирово, община Главиница е изпълнен от проектантска фирма МСК Проект ЕООД. Той е за нулев цикъл – фундаменти за съоръжения по технически проект на фирма Марини, възложен от Пътперфект – Т, гр. Силистра. Включва изпълнение на специфичните изисквания за строеж на подобен тип съоръжения.