Административна сграда на Маклер комерс

МСК Проект изготвя проекта за административната сграда на млекопреработвателното предприятие Маклер Комерс ЕООД в село Брестовене, община Завет.

Сградата е на три етажа с носеща стоманобетонова конструкция и РЗП 1110 м2. Дизайнът е модерен и изчистен, съобразен с дейността на предприятието и включва логото на фирмата, което е поставено над главния вход.

Архитект на проекта е арх. Мартин Обрешков.