Административна сграда с магазини – гр. Кубрат

Административна сграда с магазини

Бизнес сграда с магазини

Административната сграда с магазини, проектирана от МСК Проект, се намира в град Кубрат и е с РЗП 600 м2. Има два етажа и стоманобетонова конструкция. Изградена е по проект, възложен от ЕТ Мъдър. По предназначение е административна, като разполага и с помещения за магазини. Архитект по проекта е арх. Мартин Обрешков.

Двуетажната административна сграда в град Кубрат има съвременен дизайн, ориентиран към изчистена визия, замислена в комбинация от червено и сиво.