Проектиране на сгради от МСК Проект ЕООД – административни, производствени и жилищни

Проектиране на сгради в областта на административното, производственото и жилищното строителство

Проектирането на сгради от страна на МСК Проект ЕООД (административни, производствени и жилищни сгради) е основната дейност на фирмата. В работата си фирмата се позовава на своя опит, специалистите проектанти и строители и на стотиците завършени обекти на територията на цяла България.

При проектирането на сградите, основно конструкции от стомана и стоманобетон, фирмата следва своя уникален стил на работа в съчетание с най-новите тенденции в архитектурата и добрите практики в строителството (административното, производственото и жилищното строителство).

Проектантска дейност на строителна фирма МСК Проект

Основните области, в които е съсредоточена проектантската дейност на строителна фирма МСК Проект ЕООД са:

Силозно стопанство в Разград

Силозно стопанство в Разград

  • Проектиране на производствени и селскостопански обекти, в това число и силозни стопанства
  • Проекти за бензиностанции
  • Архитектурни проекти на обществени и административни сгради
  • Проектиране и на жилищни постройки
  • Проекти за реконструкции и ремонтни дейности МСК Проект

Много офиси, домове, ферми и публични сгради са включени в портфолиото на проектантската фирма. Множество доволни клиенти и партньори са работили и работят с фирмата. Десетки стоманени конструкции свидетелстват за качественото изпълнение на поетите ангажименти.

Проектирането на различни по предназначение постройки и сгради е дейност, изпълнявана от МПС Проект в продължение на години и през цялото това време нейните служители стават все по-квалифицирани, опитни и мотивирани. Основната фирмена политика е насочена изцяло към удовлетворяването на клиентските поръчки, като това, разбира се, винаги е в съчетание със следването на тенденциите в строителната и проектантската дейност. По този начин МСК Проект може да гарантира високото качество на проектираните от нея постройки. Проектирането на сгради е в основата на тяхното изграждане и именно това прави работата на фирмата толкова отговорна и специфична.

Вижте най-значимите проектирани сгради и изградени строителни обекти на МСК Проект в съответните категории: